Кому з педагогів підвищили оклади й оновили доплати.

Кому з педагогів підвищили оклади й оновили доплати


З 1 січня 2022 року за окремі види педагогічної діяльності у закладах освіти встановлено підвищені посадові оклади та доплати постановою Кабінету Міністрів України № 1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти». А декілька нормативних документів, які регулювали виплату доплат та надбавок, втратили чинність. Служба освітнього омбудсмена підготувала роз’яснення щодо нововведень постанови.

Це добре, що частина працівників закладів освіти зможуть отримувати підвищені посадові оклади та доплати. Але варто зазначити, що наразі посадовий оклад педагогічного працівника складається з невеликої, за розміром, ставки і великої кількості надбавок і доплат, які можуть становити половину й більше зарплати педагога. Тому Служба освітнього омбудсмена ініціює та підтримує ініціативи щодо нового підходу до формування розміру заробітної плати педагогічних працівників, яка підвищуватиме мотивацію педагога до професійного зростання та водночас дасть змогу залучити молодь до роботи у сфері освіти.

Підвищення посадових окладів працівникам закладів освіти
Постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 2021 р. №1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» встановлено підвищення посадових окладів за роботу в певних типах закладів та установ освіти з 1 січня 2022 року:

керівникам закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів понад 1000 осіб за кожні 700 учнів понад 1000 осіб – 5 %;
керівникам закладів дошкільної освіти з кількістю дітей понад 60 осіб за кожні наступні 60 дітей – 3 %;
педагогічним працівникам та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом і відповідним спрямуванням, у закладах спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування, інших закладах спеціалізованої освіти, визначених законодавством – 10 %;
керівним та педагогічним працівникам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах, які створені до введення в дію Законів України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380), «Про повну загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 31, ст. 226) як заклади II, II-III, III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю, з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою, до приведення установчих документів таких закладів у відповідність із зазначеними Законами – 10 %;
педагогічним працівникам та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у вищих професійних (професійно-технічних) училищах, центрах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти із специфічними умовами навчання – 10 %;
педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах освіти інтернатного типу або які мають структурний підрозділ (інтернат, пансіон тощо) – 10 %;
педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних, санаторних), у закладах освіти для дітей, які потребують особливих умов виховання та тривалого лікування (або за наявності у закладах освіти таких класів, груп); у закладах освіти при установах виконання покарань, приймальниках-розподільниках для дітей, школах соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації, центрах медико-соціальної реабілітації дітей, спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби, притулках для дітей, соціально-реабілітаційних центрах (дитячих містечках), центрах соціально-психологічної реабілітації дітей; у будинках дитини, дитячих будинках і закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 20 %;
педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), інших спеціальних закладах освіти (професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) (або за наявності спеціальних груп, класів); в інклюзивно-ресурсних центрах, логопедичних пунктах – 25 %;
педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках і закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (або за наявності в них груп, класів), де навчаються діти з особливими освітніми потребами чи які потребують тривалого лікування; у протитуберкульозних установах, закладах, відділеннях для дітей, хворих на активні форми туберкульозу – 30 %;
педагогічним працівникам у закладах і установах охорони здоров’я (дитячих лікарнях (відділеннях), дитячих санаторіях тощо), соціального захисту (центрах комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, відділеннях для дітей з інвалідністю в установах для дорослих, центрах ранньої реабілітації дітей з інвалідністю тощо) 15-20 %;
завідувачам навчальної (педагогічної) частини у закладах і установах охорони здоров’я (дитячих лікарнях (відділеннях), дитячих санаторіях тощо) – 15-20 %;
методистам організаційно-методичних кабінетів обласних дитячих клінічних лікарень – 10 %;
методистам у закладах післядипломної освіти (підвищення кваліфікації педагогічних працівників), обласних навчально-методичних (науково-методичних, методичних) кабінетах (центрах) – 15 %;
керівникам, консультантам, психологам у центрах професійного розвитку педагогічних працівників – 10 %;
керівнику Київського палацу дітей та юнацтва – 10 %;
керівникам найбільших закладів позашкільної освіти, завідувачам відділів, лабораторій, кабінетів Київського палацу дітей та юнацтва – 5 %;
керівникам оздоровчих таборів з цілодобовим перебуванням дітей, закладів дошкільної освіти з цілодобовим перебуванням дітей або таких, в яких є групи (група) з цілодобовим перебуванням дітей – 5 %;
керівникам, заступникам керівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, завідувачам філій, старшим майстрам, майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють підготовку робітників для підприємств вугільної, сланцевої промисловості, чорної і кольорової металургії та організацій, що проводять гірничо-капітальні роботи; старшим майстрам, майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в яких здійснюється навчання професіям художніх ремесел – 5 %;
керівникам закладів фахової передвищої освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, міжшкільних ресурсних центрів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закладів інших типів, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, із кількістю учнів (студентів) понад 800 осіб за кожні 600 учнів понад 800 осіб – 5 %.
Увага, розмір розраховується у відсотках від посадового окладу (ставки заробітної плати).

Доплати
Доплати в основному компенсують педагогічному працівникові заробітну плату за збільшення обсягу роботи, часу її виконання та напруженість роботи.

Доплати можуть встановлюватися законодавством, засновниками та / або керівником закладу освіти, який погоджує їх із профспілковим комітетом.

Доплати за окремі види педагогічної діяльності:

Класне керівництво. Втратили чинність постанова Кабінету Міністрів 25 серпня 2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності», відповідно норма щодо виплати за класне керівництво у підготовчих та I-IV класах закладів загальної середньої освіти – це доплата 20%. У V-XI (XII) класах – 25%.

Оновлені доплати за класне керівництво:

учителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у 1-4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти (у тому числі в закладах освіти при установах виконання покарань) – 20 %;
учителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у 5-11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти (у тому числі в закладах освіти при установах виконання покарань) – 25 %;
викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти – 20 %.
Перевірку навчальних робіт учнів. Втратили чинність постанова Кабінету Міністрів 25 серпня 2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» і, відповідно, норма щодо перевірки навчальних робіт (зошитів, письмових робіт) про те, що у I-IV класах закладів загальної середньої освіти – доплата 15%, у V-XI (XII) класах – 10-20%, і ця доплата залежить від педагогічного навантаження вчителя.

Оновлені доплати за перевірку навчальних робіт учнів:

учителям (у тому числі тим, які проводять індивідуальні та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою або на педагогічному патронажі) у підготовчих та 1-4 класах закладів загальної середньої освіти усіх типів і найменувань. Зазначена доплата встановлюється основному вчителю незалежно від навантаження – 15 %;
учителям

Джерело