За результатами атестації педагогічного працівника встановлюється його відповідність або невідповідність займаній посаді. Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки надало пояснення за яких умов атестаційна комісія може позбавити вчителя категорії. (Портал ВСЕОСВІТА  ТОВ «Всеосвіта»).


Позбавлення кваліфікаційної категорії — одне з повноважень атестаційної комісії

Рамки повноважень атестаційної комісії, згідно з поясненнями Профспілки працівників освіти і науки України, регулюються ст. 50 Закону України «Про освіту». Цей документ пояснює, що атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Саме за результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються або підтверджуються кваліфікаційні категорії, присвоюються педагогічні звання. Аналогічні норми передбачено ст. 48 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Згідно з Положенням № 805, за результатами атестації встановлюється відповідність або невідповідність займаній посаді та присвоюється або не присвоюється кваліфікаційна категорія. За аналогічною процедурою підтверджується або не підтверджується раніше надане педагогічне звання.

Пунктом 5 розділу І Положення керівника закладу освіти наділено повноваженнями ініціювати позачергову атестацію педагогічного працівника, у разі зниження ним якості педагогічної діяльності. Тобто керівник повинен мати очевидні підстави, що якість педагогічної діяльності працівника знизилася. Всеосвіта звертає вашу увагу, що цей нормативний акт, не передбачає, якими саме можуть бути такі підстави. Встановлення рівня професійної діяльності педагогічного працівника, зокрема визначення відповідності займаній посаді визначається колегіально – атестаційною комісією, у складі не менше п’яти осіб. Крім того, до роботи в складі атестаційної комісії включаються представники первинних або територіальних профспілкових організацій у кількості до 2 осіб включно. Нагадаємо, що атестаційна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її складу.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки наголошує, що атестаційна комісія може запросити педагогічного працівника на своє засідання у разі виникнення до нього питань, зокрема пов’язаних з поданими ним документами (пункт 8 розділу III). Педагогічний працівник може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час розгляду питань, що стосуються його атестації (пункт 9 розділу III). Проте присутність педагога під час його атестації не регулюється як обов’язкова. Однак якщо йдеться про наміри відмови у підтвердженні кваліфікаційної категорії нижче попереднього рівня, його присутність є доцільною та необхідною.

Джерело