21 березня 2022 року в Мін'юсті зареєстрували новий наказ, який набрав чинності відразу після офіційного публікування.

Згідно з цим наказом, з 1 жовтня 2022 року Головнокомандувач Збройних Сил України повинен забезпечити взяття до військового обліку жінок певних професій та спеціальностей та щороку до 1 березня здійснювати відповідні заходи щодо внесення змін до опублікованого переліку (якщо вони будуть).

До оновленого переліку входять наступні спеціальності:

Оновлений перелік професій військовозобов'язаних жінок: кого тепер будуть брати на облік

радіотехніка та телекомунікація;

хімія, біологія, хімічні технології та інженерія;

інформаційно-вимірювальна техніка, метрологія;

комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, інформаційні системи і технології, системний аналіз, комп'ютерна інженерія, мікро- та наносистемна техніка, кібербезпека, комп'ютерно-інтегровані технології, автоматизація;

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, харчові технології;

географія, астрономія та фізика;

ерготерапія, фізична терапія, психологічна і медична реабілітація, фізична реабілітація, громадське здоров'я, санітарія, промислова фармація, експертиза;

озброєння та військова техніка, забезпечення військ, технології легкої промисловості;

біомедична інженерія, біоінженерія, біотехнології;

медицина, стоматологія, медсестринство, технології медичної діагностики і лікування, фармація;

ветеринарна гігієна та медицина;

маркетинг, облік та оподаткування, підприємництво, менеджмент, фінанси, економіка, страхування, банківська справа;

поліграфія і видавництво;

соціальна робота, психологія, соціальне забезпечення.

Також до оновленного переліку увійшли наступні професії:

Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;

Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);

Професіонали в галузі ветеринарної медицини, ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії;

Оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров'я;

Кухарі;

Менеджери (управителі) на пошті та зв'язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботам;

Перекладачі (в тому числі і усні).

З повним переліком професій та спеціальностей військовозобов'язаних жінок можна ознайомитися за посиланням.

Джерело